• Investīcijas nekustamo īpašumu jomā ir sarežģīts process. Tas ir drošāks nekā kapitāla tirgus, taču ir atkarīgs no īpašuma iegādes drošības līmeņa un turpmākās pārvaldīšanas.
  • Iegādes process ietver rūpīgu pārbaudi un īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā.
  • Mūsu aktīvu pārvaldīšanas nodaļa rūpējas, lai īpašuma vērtība paliek nemainīga.
  • Profesionāli veikts darbs ir mūsu darbības pamats, un mūsu mērķis ir saviem investoriem nodrošināt pēc iespējas lielākus ieņēmumus ilgtermiņā.
  • Mūsu investoru vidū ir fiziskas personas, privātas organizācijas un korporācijas, kuriem iegādātos īpašumus mēs pārvaldām
    kā investīciju aktīvus.